VS Lasera corp. Ltd.

Information and orders+420 775 339 126

Price list

Price list VS LASERA s. r. o. including TAX 

 

LEDA laser

Treatment Price
Upper lip 1.-3. 900,- Kč
  4.-5. 700,- Kč
  over 5 400,- Kč
Chin 1.-3. 1700,- Kč
  4.-5. 1300,- Kč
  over 5 800,- Kč
Individual hairs 1-3 200,- Kč
  5-10 300,- Kč
  11-20 500,- Kč
Neck 1.-3. 800,- Kč
  4.-5. 700,- Kč
Sideburns 1.-3. 1000,- Kč
  4.-5. 800,- Kč
Other facial hair 1.-3. 1000,- Kč
  4.-5. 800,- Kč
  6.-10. 600,- Kč
Underarms 1.-3. 1700,- Kč
  4.-5. 1100,- Kč
  6.-10. 800,- Kč
Breasts 1.-3. 800,- Kč
  4.-5. 600,- Kč
  over 5 400,- Kč
Around the navel 1.-3. 800,- Kč
  4.-5. 600,- Kč
  over 5 400,- Kč
Groin 1.-3. 2400,- Kč
  4.-5. 1600,- Kč
  6.-10. 1200,- Kč
Both thighs 1.-3. 3700,- Kč
  4.-5. 2700,- Kč
  6.-10. 1700,- Kč
Both calf 1.-3. 3200,- Kč
  4.-5. 2200,- Kč
  6.-10. 1200,- Kč
Shoulder 1.-3. 2200,- Kč
  4.-5. 1700,- Kč
  over 5 1200,- Kč
Back 1.-3. 4000,- Kč
  4.-5. 2700,- Kč
  over 5 1700,- Kč
Chest (men) 1.-3. 3000,- Kč
  4.-5. 2000,- Kč
  over 5 1300,- Kč
Chese woman 
(not including breasts)
1.-3. 1500,- Kč
  4.-5. 1000,- Kč
  over 5 800,- Kč
Metatarsus 1.-3. 1000,- Kč
  4.-5. 800,- Kč
  over 5 500,- Kč
Arms 1.-3. 3000,- Kč
  4.-5. 2000,- Kč
  over 5 1200,- Kč
Forearms 1.-3. 2700,- Kč
  4.-5. 1700,- Kč
  over 5 1200,- Kč
Buttocks 1.-3. 1700,- Kč
  4.-5. 1200,- Kč
  over 5 700,- Kč
     
Genitals 1.-3. 2400,- Kč
  4.-5. 1600,- Kč
  over 5 1200,- Kč
     

Mydon

Treatment Price
Uppen lip 1.-3. 1000,- Kč
  4.-5. 800,- Kč
  over 5 500,- Kč
Chin 1.-3. 2000,- Kč
  4.-5. 1500,- Kč
  over 5 1000,- Kč
Individual hairs 1-3 200,- Kč
  5-10 300,- Kč
  11-20 500,- Kč
Neck 1.-3. l500,- Kč
  4.-5. 1000,- Kč
  over 5 800,- Kč
Sideburns 1.-3. 2000,- Kč
  4.-5. 1500,- Kč
  over 5 1000,- Kč
Other facial hair 1.-3. 2000,- Kč
  4.-5. 1500,- Kč
  6.-10. 1000,- Kč
Underarms 1.-3. 3000,- Kč
  4.-5. 2000,- Kč
  6.-10. 1500,- Kč
Breasts 1.-3. 1500,- Kč
  4.-5. 1000,- Kč
  over 5 500,- Kč
Around the navel 1.-3. 1500,- Kč
  4.-5. 1000,- Kč
  over 5 800,- Kč
Groin 1.-3. 4000,- Kč
  4.-5. 3000,- Kč
  6.-10. 2000,- Kč
Both thighs 1.-3. 7000,- Kč
  4.-5. 5000,- Kč
  6.-10. 3000,- Kč
Both calf 1.-3. 6000,- Kč
  4.-5. 4000,- Kč
  6.-10. 2000,- Kč
Shoulder 1.-3. 4000,- Kč
  4.-5. 3000,- Kč
  over 5 2000,- Kč
Back 1.-3. 7000,- Kč
  4.-5. 5000,- Kč
  over 5 3000,- Kč
Chest (men) 1.-3. 5000,- Kč
  4.-5. 3000,- Kč
  over 5 2000,- Kč
Chest woman 
(not including breasts)
1.-3. 1500,- Kč
  4.-5. 1000,- Kč
  over 5 800,- Kč
Metatarsus 1.-3. 1000,- Kč
  4.-5. 800,- Kč
  over 5 500,- Kč
Arm 1.-3. 4000,- Kč
  4.-5. 3000,- Kč
  over 5 2000,- Kč
Forearms 1.-3. 4000,- Kč
  4.-5. 3000,- Kč
  over 5 2000,- Kč
Buttocks 1.-3. 3000,- Kč
  4.-5. 2000,- Kč
  over 5 1000,- Kč
     

Ruby laser

4-10 minute procedure   1200,- Kč
11 - 20 minute procedure 1800,- Kč
21 - 30 minute procedure 2400,- Kč
Small procedure up to 1 minute 500,- Kč
Small procedure 2-3 minutes 800,- Kč
     

Consultation

Dhermatologic consultation 300,- Kč

Dhermatologic consultation 2 touble

500,- Kč
Dhermatologic consultation over 3 touble 600,- Kč
Chirurgic consultation 400,- Kč
     

Er YAG laser

Small forehand up to 50 cm2 5000,- Kč
Medium-sized forehead over 50 cm2 6000,- Kč
Medium-large forehead over 70 cm2 7000,- Kč
Upper eyelid   3000,- Kč
Lower eyelid   4000,- Kč
Cheeks   5000,- Kč
Chin + area around mouth  6000,- Kč
Refreshing whole face  7000,- Kč
Small procedure up to 1 minute 500,- Kč
Small procedure up to 5 minutes 1000,- Kč
Small procedure up to 10 minutes 2000,- Kč
Whole face 22000,- Kč
     

MEZOTERAPIE

1 treatment   1000,- Kč
     

Spot test

Single spot test 300,- Kč
     

ETCA

ETCA 1-8 applications   1000,- Kč
ETCA 9 and more applications 800,- Kč
ETCA around mouth   500,- Kč
     

Botulotoxin

Dysport 30 un. application 1600,- Kč
Dysport 60 un. application 3200,- Kč
Dysport 90 un. application 5000,- Kč
Dysport 120 un. application 6400,- Kč
Dysport 150 un. application 8000,- Kč
Dysport  application – additional 10un. 550,- Kč
     

Hyaluronic acid

Application 1,0ml 4700,- Kč
   

IDAS laser

Laser varicose vein operation 8000 - 
20 000,- Kč
4 - 10 minute procedure 1200,- Kč
11 - 20 minute procedure 1800,- Kč
21 - 30 minute procedure 2400,- Kč
Small procedure up to 1 minute 500,- Kč
Up to 1 minute 2-5 times 300,- Kč
Small procedure 2-3 minutes 800,- Kč
Extra 10 minutes of procedure 600,- Kč
   

LEDA Screen laser

 
1 treatment 1000,- Kč
   

MYDON laser

 
Small procedure up to 1 minute 500,- Kč
Small procedure 2-3 minutes 800,- Kč
4 - 10 minute procedure 1200,- Kč
11 - 20 minute procedure 1800,- Kč
21 - 30 minute procedure 2400,- Kč
extra 10 minute procedure 600,- Kč
   

Sklerotizace

 
1 session 500 – 1000,- Kč
   

EXELO 2 laser

 
Small procedure up to 1 minute 500,- Kč
Upper eyelid 1000,- Kč
Lower eyelids 2000,- Kč
Backs of the hands 1990,- Kč
Forehead 2490,- Kč
Cheeks 2490,- Kč
Chin and around the mouth 2490,- Kč
Whole face 9990,- Kč
Dekolt 3990,- Kč
Neck front + bottom of the chin 3990,- Kč
   

Laser  operations  of chronic rhinitis (runny nose)

 
1 page 2000 – 3000, - Kč
   

Laser operations of snoring

 
According to the extent 8000 – 10000,- Kč
   

Sleep monitoring

 
Sleep monitoring 1900,- Kč
   

Treatment with shock waves

 
According to the number of pulses 4000 – 4500,- Kč
   

Excessive sweating

 
Armpit - both 10000,- Kč