VS Lasera s.r.o.

Areál OFTA s.r.o.
Sokolovská 82
323 00 Plzeň
Zobrazení na mapě
info@vslasera.cz
+420 775 339 126

Objednejte se online+420 775 339 126

Chrápání a syndrom spánkové apnoe

Chrápání a syndrom spánkové apnoe

Syndrom spánkové apnoe (SAS) je to soubor příznaků a onemocnění, které vznikají na podkladě opakovaných zástav dýchání ve spánku (apnoe=zástava dýchání ve spánku trvající více než 10 sekund).

Čím se apnoe projevuje?

Hlasitým chrápáním s následnou apnoickou pauzou. Tyto pauzy v dýchání narušují strukturu spánku, protože po nich následuje mikroprobuzení (pacient si je neuvědomuje), které neumožňuje, aby se nemocný dostával i do hlubokých spánkových stádií, v nichž by si nejvíce odpočinul.

Následkem je výrazná únava, která postiženému pro riziko mikrospánku znemožňuje vykonávat především činnosti vyžadující zvýšenou pozornost  (řízení automobilu apod.).

Zkuste si vyplnit oficiální dotazník (Epworthská škála spavosti) posuzující nadměrnou denní spavost:
(Více než 10 bodů znamená zvýšenou denní spavost - nutnost vyšetření)

 Dřímáte nebo usínáte v situacích popsaných níže?

 Vyberte v následující škále číslo nejvhodnější odpovědi ke každé níže uvedené situaci:
0= nikdy bych nedřímal, neusínal
1=slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku
2= střední pravděpodobnost dřímoty, spánku
3= značná pravděpodobnost dřímoty, spánku

Situace:
- Četba vsedě
- Sledování televize
- Nečinné sezení na veřejném místě
- Při hodinové jízdě v autě jako spolujezdec
- Při odpoledním ležení, když to okolnosti dovolují
- Vsedě,v klidu, po jídle bez alkoholu
- V automobilu stojícím několik minut v dopravní zácpě

Kde mohou být překážky v dýchání?

Překážky mohou být kdekoliv v oblasti horních dýchacích cest.

Je SAS zdraví nebezpečný? Je nutné ho léčit?

Onemocnění je při dlouhodobě neléčeném průběhu komplikováno postižením srdce ( infarkt ) mozku ( mrtvice) a dalšími nemocemi. Zvyšuje se i riziko náhlého úmrtí v noci.

Domácí monitorace

Spočívá v jednoduchém vyšetření umožňujícím odlišit chrápání od syndromu spánkové apnoe. Je proto nutné před jakýmkoli léčebným zákrokem. Závažnost onemocnění se přesně posuzuje pomocí nosních brýlí, dvou pásů (přes hrudník a břicho) a senzoru zjišťující hladinu kyslíku.

Výhoda:
Spočívá v provádění doma, kde není spánek narušen cizím prostředím, a také v jednoduchosti systému, který umožňuje přesné vyšetření bez nutnosti hospitalizace.

Možnosti léčení apnoe

Konzervativní léčba
Přetlakový přístroj, který přes nosní masku dodává proud vzduchu, čímž udržuje otevřené dýchací cesty a odstraňuje tak zástavy (apnoe) . Jedná se o trvalou léčbu, jejíž součástí jsou i opatření zavádějící správnou spánkovou hygienu a snížení nadváhy.

Chirurgická léčba

Odstranění překážky z dýchacích cest. Škála možných výkonů je teoreticky velmi široká, pracovní plán je vždy stanoven až po věšetření lékařem.

Zpět