VS Lasera s.r.o.

Areál OFTA s.r.o.
Sokolovská 82
323 00 Plzeň
Zobrazení na mapě
info@vslasera.cz
+420 775 339 126

Objednejte se online+420 775 339 126

Výuka

Výuka na Lékařské fakultě University Karlovy v Plzni:

Od zimního semestru akademického roku 2008/2009 probíhá v našem centru výuka nově zavedeného předmětu FOTOMEDICÍNA, který je zaměřený především na výuku laserové medicíny. Jedná se o multioborový předmět (ORL, dermatologie, stomatologie, urologie, oftalmologie, plicní) skládající se z devíti přednášek, z nichž jedna je v angličtině s pozvaným lektorem ze zahraničí.

Předmět byl založený z iniciativy našeho centra a plzeňská LF UK jej vyučuje jako první škola v České republice.
V průběhu výuky si studenti mají možnost vyzkoušet práci s laserem na cvičných preparátech. V dotazníku spokojenosti všichni studenti vysoce hodnotili vysokou odbornou úroveň přednášejících, způsob výuky i příjemné prostory v nichž výuka probíhala.
Bližší informace o tomto předmětu najdete na www.fotomedicina.eu.

Semináře pro lékaře:

Každoročně je organizováno v Laseře měkolik seminářů na různá témata laserové medicíny ohodnocených kredity České lékařské komory do celoživotního vzdělávávání lékařů.

Probíhající klinické studie v rámci předmětu FOTOMEDICÍNA v laserovém centru VS LASERA :

•Multicentrická epilační studie na laserech LEDA 808nm a 980nm.
Řešitel: VS LASERA - ČR, Universitätsklinikum Leipzig - Německo, Eurolase BVBA Laserclinic Boom - Belgie, Skinpulse Dermatology Geneve - Švýcarsko a Laserclinic Tel Aviv - Izrael. 

•Porovnání klinických výsledků zařízení na bázi vysocevýkonných světloemitujících diod LEDA (980 nm) s Nd:YAG laserem (1064 nm) u dermatologických indikací.
Řešitel: VS LASERA a kožní klinika UK

• Klinický efekt v závislosti na vlnové délce u invazivních laserů Nd:YV04 (IDAS) a laserová dioda 980 nm (VELURE)
Řešitel: VS LASERA a ORL klinika FN UK