VS Lasera s.r.o.

Areál OFTA s.r.o.
Sokolovská 82
323 00 Plzeň
Zobrazení na mapě
info@vslasera.cz
+420 775 339 126

Objednejte se online+420 775 339 126

Léčba bolesti rázovými vlnami

Komu je léčba bolesti rázovými vlnami určena?

Všem lidem, kteří trpí chronickými bolestmi z přetížení a hromadění vápenných usazenin na šlachách a v oblasti kloubního pouzdra./ tenisový loket, ostruhy patní kosti, chronické pro onemocnění Achill. šlachy…

Co jsou to rázové vlny?

Rázové vlny jsou fokusované zvukové vlny o velmi vysoké energii, které jsou aplikovány do tkáně velmi krátkým pulzem, trvajícím řádově nanosekundy.

Průběh léčba bolesti rázovými vlnami

Ošetření je prováděno ambulantně,zpravidla v místním znecitlivění. Po aplikaci sonogelu je na postižené místo přiložena hlavice přístroje, která vysílá rázové vlny. Délka samotného zákroku se pohybuje mezi 10-30 minutami. Znehybnění končetiny není potřebné. Bolest v oblasti poškození ustupuje často ihned po výkonu, eventuelně po krátkodobém zhoršení v průběhu několika dnů.

Přednosti léčba bolesti rázovými vlnami

Díky nejmodernějšímu přístroji, určenému pro oblast ortopedie a traumatologie, je zatížení okolních tkání /nervů a cév/ zcela minimalizováno a je nepatrné.
Touto metodou lze předejít chirurgickému výkonu,snížit nebo zcela eliminovat potřebu analgetik. Ošetření lze opakovat, pracovní neschopnost není nutná nebo je redukována na minimum.

Technické provedení léčba bolesti rázovými vlnami

Přístroj Evotron, který generuje fokusovanou rázovou vlnu na elektrohydraulickém principu.

Zpět